• Thông Tin Các Tính Năng Của Bản Update 21/05
  Thông Tin Các Tính Năng Của Bản Update 21/05

  Hệ Thống Trang Sức Mĩ Nhân Cấp nhân vật đạt 400 sẽ mở Trang sức có thể tăng thuộc tính […]

  [19/05/2020]
 • Hệ thống Thần Binh

  1. Cách Mở Nhấn vào biểu tượng “Menu” sau đó chọn tính năng “Thần Binh” để xem thêm thông tin […]

  [22/04/2020]
 • Hệ thống Bang Phái

  1. Cách Mở Nhấn vào biểu tượng “Menu” sau đó chọn tính năng “Bang” để xem thêm các tính năng […]

  [21/04/2020]
 • Hệ thống Nhân vật

  1. Cách Mở: Nhấn vào biểu tượng “Menu” sau đó chọn tính năng “Nhân vật” để xem thêm các tính […]

  [21/04/2020]
 • Hệ thống Mĩ Nhân

  Cách mở: Nhấn vào biểu tượng “Menu” sau đó chọn tính năng “Mĩ Nhân” để xem thêm các tính năng […]

  [20/04/2020]
 • Hệ thống Rèn

  Cách mở: Nhấn vào biểu tượng “Menu” sau đó chọn tính năng “Rèn” để xem thêm các tính năng Giới […]

  [20/04/2020]